01.07.2014. - Zagreb

Nazad

Naziv i adresa jedinice Oper. broj pošt.
pretinac
Poz.
broj
Centrala Ured direktora / voditelja Telefaks
Poslovnica 1
Ul. grada Vukovara 70
10000 ZAGREB
30101 601 01 6127 111 6127 560 6127 506
Poslovnica 2
Smičiklasova 17
10000 ZAGREB
30102 601 01 6127 111 4614 940 6128 259
Poslovnica 3
V. Holjevca 10
10000 ZAGREB
30103 601 01 6127 111 6551 127 6128 324
Poslovnica 4
Ozaljska 10
10000 ZAGREB
30104 601 01 6127 111 6128 412 6128 434
Poslovnica 5
Šoštarićeva 2
10000 ZAGREB
30105 601 01 6127 111 4616 398 6128 500
Poslovnica 6
Ilica 307
10000 ZAGREB
30106 601 01 6127 111 3773 532 6128 627
Poslovnica 7
Albrechtova 42
10000 ZAGREB
30107 601 01 6127 111 6128 778 6128 780
Poslovnica 8
Rujanska 13
10000 ZAGREB
30108 601 01 6127 111 6128 805 6128 820
Poslovnica 9
Ul. kralja Zvonimira 54
10000 ZAGREB
30109 601 01 6127 111 4647 697 6128 930
Poslovnica Zaprešić
Bana J. Jelačića 1a
10290 ZAPREŠIĆ
30110 54 01 6127 111 6127 605 6127 614
Poslovnica Dugo Selo
J. Zorića 17
10370 DUGO SELO
30111 37 01 6127 111 2753 514 6127 678
Poslovnica Jastrebarsko
Vlatka Mačeka 15
10450 JASTREBARSKO
30112 25 01 6127 111 6281 664 6127 727
Poslovnica Samobor
Gajeva 2
10430 SAMOBOR
30113 20 01 6127 111 3361 458 3361 458
Poslovnica Sesvete
Varaždinska 1
10360 SESVETE
30114 20 01 6127 111 2001 958 6127 880
Poslovnica Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 33
10410 VELIKA GORICA
30115 29 01 6127 111 6127 905 6221 332
Poslovnica Sveti Ivan Zelina
Trg. A. Starčevića 14
10380 SVETI IVAN ZELINA
30116 48 01 6127 111 2060 248 6127 976