12.01.2012. - Podsjetnik za korisnike mirovina na ostvarenje prava povratka u I. stup

Nazad

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.o.o. (RMOD)  podsjeća korisnike mirovina na ostvarenje njihovih prava koja se odnose na povratak u sustav generacijske solidarnosti te poziva korisnike mirovina koji do sada nisu poslali ispunjeni zahtjev za povratak u I. stup da to učine čim prije.

Zakonski rok predviđa 90 dana za podnošenje zahtjeva, od 15. listopada 2011. godine, kada je navedeni Zakon stupio na snagu te istječe zaključno sa 13. siječnja 2012. godine.