Najčešća pitanja (Q & A)

Nazad
Najčešća pitanja (Q & A)


Osobni podaci mogu se izmijeniti pozivom na besplatni info telefon našega kontakt centra 0800 0900 ili porukom elekroničke pošte na mojamirovina@rmf.hr, uz identifikacijske podatke (broj računa, OIB).
U slučaju da član mijenja prezime, potrebno je priložiti i presliku nove osobne iskaznice.