Najčešća pitanja (Q & A)

Nazad
Najčešća pitanja (Q & A)


Osobni mirovinski računi vode se u obračunskim jedinicama. To je vrijednost jednog udjela u ukupnoj neto imovini mirovinskoga fonda. Zbroj vrijednosti svih obračunskih jedinica, na računima svih članova fonda, čini ukupnu vrijednost imovine fonda.

Vrijednost obračunske jedinice svakodnevno se mijenja jer je fond uložio sredstva u određene vrijednosne papire (npr. obveznice, dionice) i drugu imovinu čija se vrijednost na domaćim i svjetskim tržištima svakodnevno mijenja. U skladu s time, svakodnevno se mijenja i vrijednost ukupne neto imovine fonda, odnosno vrijednost obračunske jedinice. Zbog istoga se razloga mijenja i novčana vrijednost stanja na osobnome mirovinskom računu člana. Pogledajte više informacija o ulaganjima fondova.