Najčešća pitanja (Q & A)

Nazad
Najčešća pitanja (Q & A)


U slučaju da bolovanje traje duže od 42 dana, uplatu svih mirovinskih doprinosa preuzima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).