Najčešća pitanja (Q & A)

Nazad
Najčešća pitanja (Q & A)


Ulazna naknada Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova iznosi 0,8% od uplaćenog doprinosa.