Najčešća pitanja (Q & A)

Nazad
Najčešća pitanja (Q & A)


Radi pokrića troškova upravljanja imovinom fonda mirovinsko društvo za upravljanje zaračunava mirovinskomu fondu određenu naknadu. Naknada za upravljanje se se mijenja sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fodnovima i može iznositi od 0,45% do 0,3% po godinama. Naknada za upravljanje za 2017. godinu iznosi 0,39% godišnje od ukupne imovine fonda.